Le site www.geometre-expert.org est à présent redirigé vers celui de l'OBGE asbl.

Veuillez-vous adresser à son secrétariat pour obtenir de plus amples informations, notamment sur l'obtention d'une adresse prenom.nom@geometre-expert.org, prenom.nom@geometre-expert.eu et prenom.nom@geometre.eu.

De site www.landmeter-expert.org is nu doorgeschakeld naar die van BOLE vzw.

Gelieve u tot het secretariaat te melden om bijkomende informatie te ontvangen, o.m. over het verkrijgen van een adres voornaam.naam@landmeter-expert.org, voornaam.naam@landmeter-expert.eu en voornaam.naam@landmeter.org.

FR   NL